Kategori: Fakta

Fiskebäckskil

Fiskebäckskil

Nu Idag finns här på ”gamla badrestaurangens plats” ett fint hotell Gullmarstrand, här finns en marina där den gamla ”Lyckans Slip” låg. Här har även T/S Kvartsita sin hemmahamn och kansli. I den gamla samhällskärnan finns ett flertal sommarbutiker. I utkanten av samhället ligger Saltarvet, en konsthall, intill finns livsmedelsbutiken Tempo, Skaftöhallen. Fiskaffären ligger också här. Här finns Pizzeria Skaftö och en bensinstation. Väster om samhället ligger Kristineberg här finns en marin forskningsstation. Förr Här sjöd av liv i början på 1900-talet. Fraktfarten var betydande. Sommargästerna kom till badrestaurangen. De salta baden lockade. Ortsbefolkningen fick extrainkomster av uthyrning av rum. Samhället växte fram under sillperioden på 1700-talet, bebyggelsen låg utmed strandkanten. Fortfarande ser man spåren i alla gränder och prång efter tidigare bosättningar och gångvägar. Skepparhusen var oftast stora och hade utsirade detaljer. Tips Här kan du gå omkring i det idylliska samhället, eller ta passagerarbåten över till Lysekil. Badar gör du vid den långgrunda stranden i Bökevik. Upptäck naturen, den väntar på dig. Varför inte promenera eller cykla på gång- och cykelvägen som går från Östersidan till Fiskebäckskil – Stockevik och Grundsund. Cyklar finns att hyra på marinan.

Fiskebäckskils kyrka

Fiskebäckskils kyrka

Fiskebäckskils kyrka är från 1772. På samma plats låg tidigare en liten rödmålad träkyrka med torvtak, uppfördes i slutet av 1500-talet. År 1913 förlängdes kyrkan genom att koret försköts åt öster. Samtidigt höjdes tornet. Tornspiran är av smidesjärn och plåt samt krönt av ett klot och en förgylld tupp. Målningarna på väggarna och i taket utfördes 1783 av kyrkomålaren Joachim Gotthard Reimers från Göteborg. Altaruppsatsen från 1665 är en gåva av Maragaretha Huidtfeldt och hennes make Thomas Dyre. Huidtfeldt var på sin tid Bohusläns mäktigaste jordägare och visade mycket stor frikostighet mot kyrkan i Fiskebäckskil. Dopfunten, fr ån 1600-talet och av ek, är förfärdigad i ett stycke. Predikstolen på södra långväggen är från Göteborg och bör- jade användas i kyrkan 1794. Två votivskepp, från 1700-talet respektive 1860-talet, har kyrkan i sin ägo.

Grundsund

Grundsund

Nu Grundsund är huvudorten på Skaftö med skola, bibliotek, Folkets hus, idrottsplats och idrottshall. Här finns marina, gästhamn, livsmedelsbutik, restauranger, caféer och fiskbod och andra butiker, vandrarhem med förmedling av olika boenden. Klicka här för att se en karta över Grundsund Förr Här fanns den första bosättningen vid Värbofjorden på 1500-talet. När samhället växte i samband med sillperioderna växte bebyggelsen till de delar du ser idag på Ösö och Bovik t ex. Grundsundborna levde med och av havet som fiskare och skeppare med fraktskutor. 1914-1918 byggdes kanalen genom Grundsund och piren som skyddar mot storm och vågor. Här ser du spåren efter det gamla samhället med vindlande gränder och branta backar. Den pittoreska långbryggan med sina sjöbodar längs kanalen är ett populärt mål för boende och besökare. ”Ljugarbänkarna” i hamnen är självklara mötesplatser. Här finns två minnesmärken, ett är en rest sten vid kyrkan till minne av alla sjömän som förlist, det andra är till minne av Lars Laurin en fiskarson från Grundsund som uppfann Skandiamotorn. Tips Gå omkring och njut av omgivningarna, eller gå ut på Islandsberg till fyren, utsikten är storartad ända ut till horisonten. En bekvämare tur startar med gång- och cykelvägen i Grundsund går via Stockevik och Fiskebäcksil till Östersidan. Cyklar finns att hyra på vandrarhemmet. Vill du ut på havet kan du hyra båt, eller båt med förare för fiske- bad- eller annan rundtur. Grundsunds kyrka Kyrkan invigdes 1799 och tornet uppfördes 1818. Den är till stor del byggd av vrakved. Innan kyrkan fanns rodde befolkningen till Morlanda kyrka på Orust. År 1973 genomfördes en större renovering av kyrkan. Antalet platser till c:a 400. Dopfunten är från 1799. På predikstolen ligger en stor dansk bibel från1588-89. Utanför kyrkan har man rest en minnessten över sjömän från orten som omkommit i havet.

Östersidan

Östersidan

Östersidan och Klubban är numera ett samhälle, men förr i tiden var det två avskilda samhällen med separata tillfartsvägar. Östersidan är den södra delen och Klubban den norra. Båda samhällena bebyggdes så smått redan på 1500-talet. Fattiga familjer fick slå sig ned i de strandnära områdena runt Kilen, för att tillvarata den sill som kom in fjordarna. I mitten av 1800-talet då allmogen också fick bedriva utrikes handel med segelfartyg, blomstrade samhällena upp som skutsamhällen med både skonare, briggar och barkar. De större husen byggdes av skepparna och befolkningen ökade. Samtidigt byggdes stora guanofabriker, sillsalterier och konservfabriker som gav många arbetstillfällen till Skaftöborna. Längst norrut på Klubban kan man än i dag se de fina ruinerna av sillbingarna från Boviks fabrik som tillverkade guano. Strax intill finns en mycket fin badplats, där också Klubbans Marinbiologiska station ligger. Denna forsknings- och utbildningsstation ägs av Uppsala Universitet och är igång året runt. Östersidans södra del präglas av smala och trånga gränder som var typiskt på 1800-talets slut. Numera bebos samhället av en mindre del åretruntboende som finner sin utkomst på pendlingsavstånd. Många hus är dock uppköpta av penningstarka sommarboende som endast återkommer till detta vackra samhälle några få månader per år. Från Östersidan går passagerarfärjan Carl Wilhelmson som är Skaftös livlina till tätorten Lysekil.